Miről szól az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés?

Az Európa Kulturális Fővárosa program az Európai Unió egyik legfontosabb kulturális programja, amelynek célja rámutatni Európa kulturális gazdagságára, sokszínűségére, valamint a közös kulturális vonásokra Európán belül, hozzájárulva ezáltal Európa népeinek szorosabb együttéléséhez és egymás jobb megértéséhez.

A pályázó városok által, az Európa Kulturális Fővárosa keretében kidolgozott tevékenységek a pályázó város kulturális kínálatának bővítését, sokszínűségének növelését és európai dimenziójának fokozását célozzák többek között nemzetközi együttműködésen keresztül; törekednek a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítésére; céljuk továbbá a kulturális szektor teljesítményének és a kultúra más ágazatokhoz való kapcsolódásának erősítése, valamint a város nemzetközi arculatának erősítése a kultúra révén

2023-ban Magyarország és az Egyesült Királyság ad 1–1 kulturális fővárost

Az Európa Kulturális Fővárosa címet évente kettő, kivételes esetben három európai város kapja meg. 2023-ban ezt címet Magyarország és az Egyesült Királyság egy-egy városa viselheti.

A cím elnyeréséhez pályázni szükséges. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy független, az Európai Unió intézményei által kijelölt szakértői testület közreműködésével kiválasztja a pályázni kívánó magyarországi városok közül azokat, amelyek esélyesek a címre.

A testület amellett, hogy egy várost a cím viselésére javasol, egyben arra is javaslatot tehet, hogy mely város kaphassa meg a M (megnyitás új ablakban)elina Mercouri-díjat, melynek összege 1 500 000 euró.

A nyertesek egy kétlépcsős eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Az első körös pályázat benyújtási határideje: 2017. december 20. A testület a második körre várhatóan 2–3 magyar várost enged majd tovább. Végső döntés és eredményhirdetés 2019 elején várható.

Hogyan zajlik az előkészítés folyamata Veszprémben?

Veszprém város a balatoni régióval közösen pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre. A város a veszprémi emberekkel együttműködésben, az ő támogatásukkal és javukra szeretné megvalósítani programját. A pályázatában hangsúlyos szerepet kap Veszprém kiemelkedő kulturális mozgósító ereje és a régió idegenforgalmi vonzereje. Kiemelt figyelmet kap a térségi összefogás, a társadalmi szerepvállalás és a megvalósuló programok nemzetközi, valamint európai vonatkozásai is. A veszprémi pályázatban a kultúra részeként a sport, mint a város egyik erőssége is jelentős szerepet kap majd.

További oldalak az EKF kezdeményezésről:
EKF az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján
Európa Kulturális Fővárosa – Magyarország 2023 Facebook oldal

 


PARTNEREK

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém pályázat egy lehetőség Veszprémnek és a Balaton-Bakony térségnek, hogy összefogással, szakmai párbeszédeket folytatva közösen fogalmazzák meg kulturális, társadalmi és gazdasági célú fejlesztési terveiket. A pályázat szakmai anyagának összeállításához az alábbi intézmények szakemberei is hozzájárulnak: